Logo: Frogut Plastics

Kort beskrivning av polyeten