Logo: Frogut Plastics

Miljövänliga plastpåsar

Vi är medvetna att om att de miljarder engångskassar som årligen förbrukas över hela världen är miljöfarliga. Lösningen på detta problem är de kassar som vi nyligen har börjat producera och som tillverkas av biologiskt nedbrytbara material, som under naturliga villkor, av sig själva, bryts ner efter några månader. De är paketeringsmarknadens framtid!

Miljövänliga kassar

Traditionella reklampasar används i genomsnitt under 30 minuter. Senare kastas de i en sopkorg och deras nedbrytning i naturen kan ta upp till 400 ar. Med hänsyn till miljövard har vi infört ekologisk plast i tillverkningen.

Under tillverkning av plastpasar använder vi biologiskt nedbrytbara polymerer som uppfyller europeiska normer. Sadana förpackningar sönderdelas under kompostering och utsätts för inverkan av bakterier, svampar, fukt och temperatur. I erbjudandet har vi ocksa nedbrytbara förpackningar, alltsa förpackningar tillverkade med hjälp av material som paskyndar nedbrytning upp till 24 manader.

Genom att välja ekologiska plastpasar:

Förpackningar av biologiskt nedbrytbara material är lika bekväma att använda som plastförpackningar. De bryts ned till enkla oorganiska föreningar och därigenom avger de inte skadliga ämnen till atmosfären. Produkterna kan tas om hand pa samma sätt som organiskt avfall.