Logo: Frogut Plastics

Plastpåsar typ T-skjorta

Dessa kallas för skjortor. På grund av deras låga pris och hållbarhet används de i stor- och hypermarknader som gratis engångsplastkassar .

Tryck till fyra färger på båda sidor.

Minimibeställning 200 000 ex.

Plastpäsar typ T-skjorta

Kassar typ T-skjorta

Enkla plastpasar typ T-skjorta används av oss nästan hela tiden. De lämpar sig bra för sma inköp.

Tillverkning av plastpasar typ T-skjorta grundar sig bl.a. pa tillämpning av biologiskt nedbrytbara plaster, alltsa sadana som under inverkan av bakterier och svampar bryts ned till enkla oorganiska föreningar. Bionedbrytbara polymerer framställs av förnyelsebara ravaror. Tack vare sitt laga pris och optimala hallbarhet används plastpasar typ T-skjorta vanligen vid snabbköpskassor.

Vad är kännetecknande för vara produkter?

  1. Vi tillverkar dem av LDPE (blank, mjuk, icke-prasslande) och HDPE (matt, prasslande) med biologiskt nedbrytbara tillsatser.
  2. Det gar att trycka pa dem.
  3. De är rymliga.
  4. De är billiga och praktiska.

Idag kan vi inte föreställa oss dagliga inköp utan att packa dem i behändiga, lätta och praktiska reklampasar. I företaget Frogut Plastics tillverkar vi dem av biologiskt nedbrytbara plaster och material som har atervunnits.

Exempel pa produkter

Plastpasar Lubella
Kassar Netto
Reklampasar OBI
Plastpase Pamapak
Plastsäckar Pharmaland
Plastpasar med tryck Biedronka
Kassar med tryck Biedronka
Reklampasar med tryck Tesco